Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Állandó munkatársak

Dr. Pólya Tamás Dr. Pólya Tamás, PhD, tanszékvezető egyetemi docens
Fogadóóra: Kedd 13.10-14.10 (egyeztetés alapján) Szakdolgozati konzultáció: Szerda 14.10-15.10 (egyeztetés alapján)
Telefon: (36) 520 400/3055
E-mail: polya (kukac) ektf (pont) hu, tompolya (kukac) gmail (pont) com
Kutatási terület: (1) új média elméletek és hatások (számítógéppel mediált kommunikáció; vizualitás és ideológia; videojátékok befogadása, használata); (2) mozgóképes alkotások (pl. játékfilmek) vizuális-stiláris elemzése, színrevitel (mise-en-scène); vizuális szemiotika; (3) nyelvészeti pragmatika és a személyközi kommunikáció kognitív tudományi vonatkozásai.
Szakmai önéletrajz / Curriculum vitae in English
Publikációk / List of publications
Lóth Gabriella Lóth Gabriella adminisztrátor
Hallgatói ügyintézés: hétfő-szerda-péntek: 09.00-11.40; kedd-péntek: 13.00-15.00
Telefon: (36) 520 483, (36) 520 400/3063
E-mail: media (kukac) ektf (pont) hu
Barna Béla Barna Béla főiskolai tanársegéd
Fogadóóra: Hétfő 11.00-11.50 Szakdolgozati konzultáció: Hétfő 15.50-16.30
Telefon: (36) 520 400/3018
E-mail: belabarna (kukac) gmail (pont) com
Kutatási terület: helyi sajtótörténet, helytörténet, turisztika, turizmus, turisztikai lapok sajtótörténete
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Dr. Buzinkay Géza Dr. habil. Buzinkay Géza főiskolai tanár
Fogadóóra: egyeztetés alapján Szakdolgozati konzultáció: egyeztetés alapján
Telefon: (36) 520 400/3118
E-mail: buzinkay (kukac) ektf (pont) hu
Kutatási terület: magyar és közép-európai művelődés- és média-újságírástörténet a XIX-XX. században, a karikatúra története
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Csépányi Zsolt Csépányi Zsolt főiskolai tanársegéd
Fogadóóra: Szerda 09.30-10.00 Szakdolgozati konzultáció: Kedd 13.30-14.30
Telefon: (36) 520 400/3018
E-mail: csepaanyi (pont) zsolt (kukac) gmail (pont) com
Kutatási terület: a tervezés és a civil participáció, a média gazdasági és üzleti kérdései, szervezeti-intézményi kommunikáció, civil társadalom
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Gagyi Ágnes Dr. Gagyi Ágnes,PhD, adjunktus
Fogadóóra: Szerda 15.20-16.20 Szakdolgozati konzultáció: Szerda 19.00-20.00
Telefon: (36) 520 400/3118
E-mail: agnesgagyi (kukac) gmail (pont) com
Kutatási terület: társadalmi mozgalmak, a civil társadalom gyakorlatai és ideológiái Kelet-Európában
Szakmai önéletrajz
Publikációk (.doc)
Herzog Csilla Dr. Herzog Csilla adjunktus
Fogadóóra: Hétfő 17.20-18.00 Szakdolgozati konzultáció: Kedd 14.45-15.25
Telefon: (36) 520 400/3118
E-mail: herzog (kukac) ektf (pont) hu
Kutatási terület: oktatáselmélet, médiaműveltség
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Martin József Martin József főiskolai tanár
Fogadóóra: Szerda 12.30-13.30 Szakdolgozati konzultáció: Szerda 11.50-12.30 (egyeztetés alapán)
Telefon: (36) 520 400/3018
E-mail: martin (kukac) ektf (pont) hu
Kutatási terület: mai magyar sajtó, 1948-49 sajtója, a XX. századi magyar sajtótörténet egyes korszakai, médiakonfliktusok a XX. századi amerikai sajtótörténetben, az 1956-os forradalom amerikai sajtóvisszhangja, az európai integráció és a média, karikatúratörténet, sajtóműfaji kérdések
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Dr. Strickland-Pajtók Ágnes Dr. Strickland-Pajtók Ágnes adjunktus
Fogadóóra: Csütörtök 11.00-11.50 Szakdolgozati konzultáció: Hétfő 15.20-16.00
Telefon: (36) 520 400/3118
E-mail: agnespajtok (kukac) yahoo (pont) co (pont) uk
Kutatási terület: a társadalmi nemek elmélete és története, kortárs művészetek, irodalom és média kapcsolata a 21. században
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Dr. Széchenyi Ágnes Dr. habil. Széchenyi Ágnes főiskolai tanár
Fogadóóra: Csütörtök 10.00-11.00 (páratlan heteken) Szakdolgozati konzultáció: Csütörtök 11.00-11.30 (páratlan heteken)
Telefon: (36) 520 400/3018
E-mail: szechenyiagnes (kukac) gmail (pont) com
Kutatási terület: az eszme- és irodalomtörténet összefüggései, az irodalom és a média kapcsolata, a média társadalomtörténete, mecenatúra, a népi-urbánus vita története és továbbélése, a XX. század magyar szépirodalmi folyóiratai
Szakmai önéletrajz
Publikációk