Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Dr. Pólya Tamás PhD szakmai önéletrajza

Dr. Pólya Tamás Dr. Pólya Tamás, PhD, tanszékvezető egyetemi docens
Telefon: (36) 520 400/3055
E-mail: polya (kukac) ektf (pont) hu, tompolya (kukac) gmail (pont) com
Kutatási terület, érdeklődés:
(1) az új média elméletei, valamint hatása a kommunikációra és médiafogyasztásra (számítógéppel mediált kommunikáció, vizualitás és ideológia, számítógépes játékok befogadása, fogyasztása);
(2) mozgóképes alkotások (pl. játékfilmek) vizuális-stiláris elemzése, színrevitel (mise-en-scène), kognitív filmelmélet; percepciós és magasabb rendű kognitív mechanizmusok esztétikailag releváns mozzanatai; vizuális szemiotika, az analóg-digitális megkülönböztetés;
(3) a nyelvészeti pragmatika és a személyközi kommunikáció kognitív tudományi, illetve nyelv- és elmefilozófia aspektusai (intencionális kommunikáció és szándéktulajdonítás, a jelentés fogalma és szintjei, mentalizált pragmatika, nemverbális kommunikáció).

Végzettség, tudományos fokozat

2007PhD (summa cum laude), a kommunikációs tudományok doktora; a disszertáció címe: The effect theory of meaning. A cognitive pragmatic approach to the constitution of meaning in verbal interaction.
1999-2003doktorandusz, Kommunikáció Doktori Program, PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola
1999-2000filozófiai doktori segédprogram, Közép-Európai Egyetem (CEU)
1999olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma, JPTE; a diplomamunka címe: A nyelvi elemek jelentésének egy szemantikai-pragmatikai elmélete és annak alkalmazása költői szövegek értelmezésében (olasz nyelven)
1993-1999hallgató, magyar irodalomtudomány és nyelvészet szak, Janus Pannonius Tudományegyetem (jelenleg: PTE)
1988-1993Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs, olasz-magyar kéttannyelvű tagozat

Munkahelyek

2009. júl.tanszékvezető egyetemi docens, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
2009. jan.tanszékvezető főiskolai docens, Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
2008egyetemi adjunktus, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2004-2007egyetemi tanársegéd, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium (korábban: Mozgókép Tanulmányok Központ), PTE BTK
2002-2003óraadó, Kommunikációs Tanszék, illetve Mozgókép Tanulmányok Központ, Pécsi Tudományegyetem
2001-2003főiskolai tanársegéd, Kommunikáció Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1997-1999demonstrátor, Nyelvtudományi Tanszék, JPTE BTK

Tudományos és szakmai díjak, elismerések

2008a Magyar Kommunikációtudományi Társaság Sebők Tamás Díja és plenáris nyitóelőadás a Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás? című konferencián
2005PTE Rektori Hivatal "Az év kiemelkedő szellemi alkotása" pályázat különdíja (Tarnay Lászlóval) a Specificity recognition and social cognition című kötetért
1997PRO SCIENTIA aranyérem

Tagságok nemzetközi és hazai szervezetekben, kutatócsoportokban

2009-az International Communication Association (ICA) tagja
2007-a European Network for Cinema and Media Studies (NECS) tagja
2007-2008az MTA-DE-SZTE-PTE Egyetemközi Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport tagja
2005-a Magyar Kommunikációtudományi Társaság alapító tagja
1999-a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Nyelvtudományi Munkabizottságának tagja
1999-Behavioral and Brain Sciences (BBS) Associate
1997-2003a NOMIC kutatócsoport tagja

Tisztségek

2010-az EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Képzésfejlesztési és Kredit Bizottságának az elnöke
2010-a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Társadalomtudományi Bizottságának a tagja
2010-az EKF Tudományos Tanácsának tagja
2010-az EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának tagja
2007-2008a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagja, PTE BTK
2006-2008TDK-felelős, PTE Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium
2005-2006a bolognai típusú képzés és az ETR átalakítására javaslatot tevő szakértői bizottság tagja, PTE BTK
2005-2006a PTE BTK szabad bölcsészet BA alapszak akkreditációjának koordinátora, később a szak kari koordinátora

Külföldi tanulmányutak

2000-2001Fulbright ösztöndíjas vendégkutató, University of California at Berkeley (Egyesült Államok), Nyelvészet Tanszék, 9 hónap, konzulens: George Lakoff egyetemi tanár
2000Magyar Állami Eötvös ösztöndíjas vendégkutató, Vrije Universiteit (Amszterdam, Hollandia), Angol Nyelv és Kultúra Tanszék, május-október, konzulens: J. Lachlan Mackenzie egyetemi tanár
2000Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjas vendégkutató, Universität Wien, Nyelvtudományi Intézet, 2 hónap, konzulens: Helmut Gruber egyetemi docens
1998-1999ERASMUS-hallgató, Vrije Universiteit (Amszterdam, Hollandia), Angol Nyelv és Kultúra Tanszék, őszi félév
1997diák-ösztöndíjas, Theories of Representation c. konferencia, Közép-Európai Kultúrintézet (Bolzano, Olaszország), december 12-14.
1996Vilém Mathesius Courses in Linguistics and Semiotics, Univerzita Karlova (Prága, Csehország), két hét márciusban
1995Summer School of Generative Linguistics, Olmütz (Csehország), egy hónap
1995Vilém Mathesius Courses in Linguistics and Semiotics, Univerzita Karlova (Prága, Csehország), két hét áprilisban
1994olasz nyelvű nyári iskola a Trento-i egyetem szervezésében (Levico Terme, Olaszország), egy hónap

Belföldi ösztöndíjak és diákköri tevékenység

2004a PTE BTK Kari Normatív Pre- és Posztdoktori Pályázatának támogatása a doktori fokozatszerzés költségeire
1999-2000Magyar Soros Alapítvány - Közép-európai Egyetem (CEU) kiegészítő doktori ösztöndíj
19992. helyezés, XXIV. OTDK (Székesfehérvár), Kommunikációelméleti alszekció, a dolgozat címe:
A racionalitás fogalma a relevanciaelméletben
1998a Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a tudományért könyvvásárlási ösztöndíja
19971. helyezés, XXIII. OTDK (Miskolc), Leíró nyelvészet és stilisztika alszekció, a dolgozat címe:
Szabálykövetés, kontextus, predikativitás: vázlat néhány magyar igekötő jelentéstanáról.
1997a Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a tudományért könyvvásárlási ösztöndíja
1996-1999Magyar Állami Köztársasági Ösztöndíj
1995-1999a JPTE Kerényi Károly Szakkollégiumának tagja

TDK témavezetőség

2008Major Zoltán: A "blaxploitation" film: afroamerikai identitás filmen az 1970-es években, a műfaj társadalmi-filmtörténeti előzményei és hatása
részvétel, KTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikáció, médiatudomány, filmelmélet, filmtudomány alszekció
2008Zalán Márk: Az ausztrál nemzeti film kialakulása és az ország fontosabb társadalmi kérdéseinek filmes megjelenítése az 1970-es években
részvétel, KTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikáció, médiatudomány, filmelmélet, filmtudomány alszekció
2007Juhász Dóra: A homofil mozgalomtól a New Queer filmig - kísérlet egy műfaj rekonstrukciójára
részvétel, XXVIII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció
2007Major Zoltán: Cyberpunk és anime - a cyberpunk motívumai és tematikai jegyei, ember- és városkép két japán animációs filmben, Katsuhiro Otomo Akirájában, valamint Mamoru Oshii Ghost in the Shelljében
részvétel, XXVIII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció
2006Ritter György: Darezsan Omirbajev munkássága és helye a kazah filmművészetben - Darezsan Omirbajev K(azahsztán) filmtrilógiájának elemzése
részvétel, KTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikáció, médiatudomány, filmelmélet, filmtudomány alszekció
2005Ritter György: Adalékok az antikfilm tipológiájához és történetéhez (Stőhr Lóránttal)
különdíj, XXVII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció
2005Kapronczai Erika: A (kortárs filmből) kizárt valóság problematikájának bemutatása Fliegauf Benedek Rengeteg című filmjének részletes elemzésében
részvétel, XXVII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció

Nyelvismeret

Oktatott tárgyak

Kommunikáció szakon:

Filmelmélet és filmtörténet szakon:

Konferenciaelőadások

2010A videojátékok lehetséges elemzési kereteiről - a videojáték mint élmény, látványosság, ideológia
előadás A digitális korszak kommunikációelmélete - Az új média használata és társadalmi hatásai című konferencián, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Eszterházy Károly Főiskola) szervezésében, Eger, június 4-5.
2010Új mediális személyközi kommunikáció - médium, interfész, közvetíthetőség
előadás A digitális korszak kommunikációelmélete - Az új média használata és társadalmi hatásai című konferencián, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Eszterházy Károly Főiskola) szervezésében, Eger, június 4-5.
2010Az új média kommunikációelméletéről és társadalmi hatásairól - bevezető gondolatok
(Gagyi Józseffel)előadás A digitális korszak kommunikációelmélete - Az új média használata és társadalmi hatásai című konferencián, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Eszterházy Károly Főiskola) szervezésében, Eger, június 4-5.
2010Értékek és normák a digitális játszótér(b)en - A számítógépes játékok kultivációs elemzésének lehetőségéről
szekcióelőadás az Új Média Konferencia 2010 | Új média - Terek című konferencián, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE) Műszaki és Humántudományok Karának Humántudományok Tanszéke szervezésében, Marosvásárhely (koronkai kampusz, Románia), 2010. március 4-5.
2009Emoticons vs. avatars - Coding differences between the visual displays of emotion and identity
szekcióelőadás a Cyberspace 2009 - 7th international conference elnevezésű konferencián, a Masaryk Egyetem Társadalomtudományi, illetve Jogtudományi Kara szervezésében, Brünn/Brno (Csehország), november 20-21.
2009Erőszakábrázolás és látványvilág a számítógépes játékokban
szekcióelőadás az V. Nemzetközi Médiakonferencia. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra című tudományos konferencián, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) közösen szervezésében, Balatonalmádi, október 28-30.
2009Analóg és digitális kommunikációs formák az interneten
plenáris előadás az Új média, médiakonvergencia, kulturális változások című konferencián, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE) Műszaki és Humántudományok Karának Humántudományok Tanszéke szervezésében, Marosvásárhely (koronkai kampusz, Románia), 2009. március 27-28.
2008Szolipszista kogníció vs. megismerő kommunikáció, avagy fel tudja-e törni a kommunikatív majom a kogníció dióját?
Sebők Tamás-díjas, plenáris nyitóelőadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás? című konferenciáján, Budapest, június 13-14.
2007Nyelvi és nem-nyelvi evidencia a mentális állapotok tulajdonításának vizsgálataiban
előadás a Nyelvelmélet, adat és nyelvi evidencia című konferencián, az MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport szervezésében, Pécs, november 16.
2007Tudományfilozófia és kognitivizmus
opponencia Kovács András Bálint "Ez csak egy szivar" - A pszichoanalitikus módszer alkalmazásáról a filmelméletben című írásához, Apertúra Filmműhely, SZTE, Szeged, február 15.
2006Mozi-turisták: a filmalkotások kultúraközi megértésének lehetőségei
előadás a Néprajzi Múzeum, a PTE Médiatudományi és Kommunikációs Tanszéke és az SZTE szervezte Az egzotikum: Egy "tudományos" és "laikus" koncepció alakváltozatai című konferencián, Szeged, szeptember 15-16.
2006Erotikum és lírai vizualitás Szergej Paradzsanov filmjeiben
előadás A Vászon és a Dívány találkozása című, I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián, PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Pécs, december 7-9.
2006Omitting depth cues: The aesthetics of perceptual reflexivity (.pdf)
előadás a CCSMI ötödik, Narration and Spectatorship in Moving Images: Perception, Imagination, Emotion című konferenciáján, Konrad Wolf Academy of Film and Television, Potsdam-Babelsberg, Németország, július 20-23.
2006A reflexivitás vizuális formáiról kognitív szemmel (Kapronczai Erikával)
előadás a IX. Erdélyi Filmtudományi konferencián, Sapientia-EMTE, Kolozsvár, május 19-20.
2005Jelentés, szándéktulajdonítás és kogníció
előadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciáján, MTA Társadalomtudományi Intézet, Budapest, november 23-24.
2005On the appreciation of films
előadás a VIII. Erdélyi Filmtudományi konferencián, Sapientia-EMTE, Kolozsvár, május 24-25.
2005Where aesthetics and ecology meet
előadás az Ecological theories of film című konferencián, PTE, Pécs, május 20-21.
2005CGI animation, synthesized motion and virtual reality
előadás az Ecological theories of film konferencián, PTE, Pécs, május 20-21.
2005On the aesthetics of filmic experience (Tarnay Lászlóval)
előadás a Kép, szöveg, reprezentáció a multimediális korban című konferencián, SZTE, Szeged, április 25-27.
2005The analogue/digital distinction and the aesthetics of filmic experience (Tarnay Lászlóval)
előadás a Cinema and Technology című konferencián, Lancaster University, Anglia, április 6-9.
2004Az analóg/digitális megkülönböztetés
előadás a VII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencián, Kolozsvár, május 27-28.
2004Tudomány-e a filmtudomány?
könyvbemutató előadás a VII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencián, Kolozsvár, május 27-28.
2003Embodiment and Specificity (Tarnay Lászlóval)
előadás az Enactive consciousness: Perception, intersubjectivity and empathy című konferencián, a Brit Pszichológiai Társaság "Consciousness and Experimental Psychology" szekciójának konferenciáján; St. Anne's College, Oxford, június 28-29.
2003Koherencia és értelmezés
előadás a PTE Kommunikáció Doktori Program éves konferenciáján; Kán, május 29.-június 1.
2003On meaning holism: Is miscommunication all we have? (Tarnay Lászlóval)
előadás a The Philosophy of Hilary Putnam című konferencián; PTE, Pécs, május 5-6.
2003Affordanciák és kategóriák: hol a határ? (Tarnay Lászlóval)
előadás a Magyar Kognitív Tudományi Társaság XI. összejövetelén; Pécs, január 30-február 1.
2002Object Continuity vs.Spatio-temporal Continuity: The Relevance of the Two Cortical Pathway Hypothesis (Tarnay Lászlóval)
előadás a Representation of Time and Space in Film című konferencián; Pécs, szeptember 16-18.
2002Szándéktulajdonítás és jelentés
előadás a PTE Kommunikáció Doktori Program éves konferenciáján; Esztergom, május 30-június 1.
2002A szándéktulajdonításról
előadás a Kommunikáció: elmélet és gyakorlat című konferencián; Kommunikáció Tanszék, EKF, Eger, április 26-28.
2002Az ikonikus kategorizálásról (Horányi Özsébbel)
előadás az Észlelés, szimbólum, tudat: A magyar kognitív tudomány tíz éve című konferencián; Visegrád, január 28-30. Absztrakt, illetve az előadás teljes szövege (.pdf).
2002Reprezentáció és specificitás (Tarnay Lászlóval)
előadás az Észlelés, szimbólum, tudat: A magyar kognitív tudomány tíz éve című konferencián; Visegrád, január 28-30.
2001Representation Revisited: From Natural Meaning to Affordances
előadás a Problems of Pictorial Representation című konferencián; PTE, Pécs, november 5-7.
2001The semantics of verbal compounds with the particle ki- ('out of') in Hungarian
előadás az International Cognitive Linguistics Conference-en; Santa Barbara (Kalifornia, Egyesült Államok), július 22-27.
1999A jelentés három szintje és a lexikon
előadás az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által rendezett Lexikális jelentés - aktuális jelentés című konferencián; Budapest, október 25-26.
1999How to take the rationality stance in communication: rethinking the non-natural meaning formula of Grice
előadás a Dennett's Mind konferencián; Pécs, március 22-23.
1999The lexicon as a conceptual module of language
előadás a Functional Grammar Colloquium keretében; Universiteit van Amsterdam (Hollandia), február 19.
1999Semantic processes in the prefixation of Hungarian verbs: analogies and the status of lexical elements
poszter a Language Contact Study Centre konferenciáján, Wassenaarban (Hollandia), február 20-22.
1998On rationality and relevance
előadás a IV. Relevance Theory Workshop keretében; Luton (Anglia), szeptember 9-10.
1998A frame-based, lexicalist approach to describing functions of the verbal prefix "le" (Andor Józseffel)
előadás a Fourth International Conference on the Structure of Hungarian című konferencián; Pécs, augusztus 26-28.
1998Can the content of experience be non-conceptual?
előadás a John McDowell, Mind and World: Kant in analytic philosophy című konferencián; Pécs, május
1998On the use of vague predicates
előadás a Rules and Rule-following című konferencia nyelvészeti szekciójában; Pécs, április 12-14.
1998A modellezés határai: a szisztematikusság jelensége elmefilozófiai perspektívában (Mezősi Gyulával)
előadás a Magyar Kognitív Tudományi Társaság (MAKOG) konferenciáján; Visegrád, január 23-24.
1997A third type of metaphors: Eventual metaphors in Hungarian
előadás a 5th International Cognitive Linguistics Conference diákszekciójában; Amszterdam, Hollandia, július 14-19.
1997Hungarian verbal prefixes as predicates
előadás az évente megrendezett doktorandusz-szimpóziumon, az MTA Nyelvtudományi Intézete szervezésében; Budapest, június 6.
1997Is context really a problem? (Tarnay Lászlóval)
előadás a 2nd European Conference on Cognitive Science című konferencián, a Context-Workshop keretében; Manchaster, Anglia, április 9-11.

Dr. Pólya Tamás publikációi...