Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Dr. habil. Buzinkay Géza publikációi

Dr. Buzinkay Géza 13 kötet szerzője, 10 kötet szerkesztője és több mint 70 dolgozatot, esszét írt. Az alábbiakban publikációinak kivonatos listája olvasható.

Kötetek, monográfiák

2009 Hírharang, vezércikk, szenzációs riport
szerkesztő; Budapest: Corvina, 420 oldal.
2008 Magyar hírlaptörténet 1848-1918-ig
Budapest: Corvina, 150 oldal.
2005 A magyar sajtó története I. A kezdetektől a fordulat évéig. (társszerző: Kókay György)
Budapest: Ráció Kiadó, 225 oldal.
2005 Iskola a lovagvárban. A budai Toldy Ferenc Gimnázium 150 éve.
Budapest: Toldy Ferenc Gimnázium, 235 oldal.
1994 A magyar sajtó története (társszerzők: Kókay György és Murányi Gábor)
Budapest: MÚOSZ, 229 oldal. Javított, bővített kiadás: 2001 Budapest: Sajtóház Kiadó, 257 oldal.
1985 A magyar sajtó története II/1-2. 1848-1892 (társszerzők: Kosáry Domokos és Németh G. Béla)
Budapest: Akadémiai Kiadó.
1983 Borsszem Jankó és társai. Magyar élclapok és karikatúráik a XIX. század második felében
Budapest: Corvina Kiadó, 172 oldal.

Tanulmányok

1974 "A magyar irodalom és sajtó irányitása a Bach-korszakban, 1849-1860"
Magyar Könyvszemle 1974/3-4, 269-293.
1982 "A magyar közművelődési lapok élet- és jellemrajzai, 1867-1890"
Magyar Könyvszemle 1982/3, 198-219.
1991 "A kitagadott szatirikus: Kecskeméthy Aurél"
Somogyi Éva, szerk., Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 195-213.
1994 "The Budapest Joke and Comic Weeklies as Mirrors of Cultural Assimilation"
C. E. Schorske, T. Bender, szerk., Budapest and New York. Studies in Metropolitan Transformation, 1870-1930. New York: Russel Sage Foundation, 224-247.
1997 "Bulvárlapok a pesti utcán"
Budapesti Negyed 1997/2-3, 31-44.
1998 "A megrajzolt vicc: a budapesti karikatúra"
Sándor P .Tibor, szerk., Micsoda város! Karikatúrák a 125 éves Budapestről. Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, V-XIX.
1999 "A budapesti sajtónegyed kialakulása"
Tanulmányok Budapest múltjából XXVIII. kötet, Budapest, 285-294.
2003 "A politikai karikatúra és a magyar történelem"
Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit, szerk., Vándorutak - Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Budapest: Archaeolingua, 541-550.
2003 "Walesi herceg Budapesten"
Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs, szerk., Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum - ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, 373-388.
2005 "A bűnügyi hír, a riporter és a rendőr"
Budapesti Negyed XIII. évf. 47-48., 2005/1-2, 7-28.
2006 "A bűnügy és az újságíró: a riporter születése"
Buzinkay Géza, szerk., A magyar újságíró múltja és jelene Eger: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Scientiarum Medialium, 33-41.
2006 "Die ungarische politische Presse"
Die Habsburgermonarchie 1848-1918 Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Teil 2: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. II. Das "nationale" Pressewesen. (társszerzők: Helmut von Rumpler, Peter Urbanitsch [Hg.]), Wien: ÖAdW, 1895-1976.

Dr. habil. Buzinkay Géza szakmai önéletrajza...