Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Herzog Csilla publikációi

Könyvfejezet

2004 Kommunikációs gyakorlatok feladatgyűjtemény (társszerzők: Dr. Aczél Petra, Fábián Zsuzsa, Pappné Demeter Magdolna)
H. Varga Gyula, szerk., Eger: EKF Kommunikáció Tanszék, 130-139.

Tanulmányok

2011 Készségfejlesztés a médiaoktatásban.
Martin József - Széchenyi Ágnes (szerk.): Klió és a médiagalaxis. , Corvina Kiadó, 2011 177-185. ISBN 978 963 13 6019 6
2010 A tizenévesek nemi sztereotípiái és a média. A 14-18 évesek férfi és női szerepekkel kapcsolatos véleményének kvantitatív és kvalitatív vizsgálata.
Nagy Melinda (szerk.) Társadalmi jelenségek és változások tanulmánykötet, Selye János Egyetem, 2010. 514-526. ISBN 978-80-8122-008-1
2009 An overview of media instruction strategies in Hungarian public schools. An examination of the media literacy of the age 14-18 group.
Nagy Melinda (szerk.) Társadalmi jelenségek és változások tanulmánykötet,, Selye János Egyetem, 2010. 132-141. ISBN 978-80-8122-008-1
2009 A nemi szerepek megjelenítése és értelmezése a 14-18 évesek médiaszövegeiben. A médiaműveltség vizsgálat kvantitatív és kvalitatív formái.
Fejlesztő Pedagógia, 2009/5-es szám 42-52. ISSN 0866-2495
2009 A médiaoktatás közoktatási gyakorlatának vizsgálata. A 14-18 éves korosztály médiaműveltségének háttérvizsgálata.
Fejlesztő Pedagógia, 2009/4. szám 38-50. ISSN 0866-2495
2009 Az interjú helye a médiaműveltség vizsgálatban
Martin József (szerk.): Az interjú mint sajtóműfaj és módszer. , Líceum Kiadó, Eger 2009. 97-110. ISSN 1788-1358
2009 Memento egy 50 éves jubileumát ünneplő intézet kapcsán
Tarnóc András - Kádár Judit (szerk.): Gondolatok a toleranciáról., Líceum Kiadó, Eger 2009. 120-131. ISBN 978-963-9894-21-1
2009 The Results of a Pilot Study on the Internet and Media Literacy of the Age Group of 14-18
Veronika Stoffová (szerk.): I Materials and Technologies II New Technologies In Subject Teaching. , Líceum Kiadó, Eger 2009. 231-240. ISBN 978-963-9894-14-4
2009 Az információszerzés formái, és a hírekkel kapcsolatos attitűd jellemzői a 18-23 éves korosztályban
Nádasi András (szerk.): A WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele. , Líceum Kiadó, Eger 2009. 269-285. ISBN 9639417 09 2
2009 Az értelmileg sérült személyek foglalkoztatására vonatkozó lakossági véleményfelmérés eredményei (kivonat)
Kapaszkodó, 19. évf. 2009/1. 11. ISSN 023888707
2008 "Az értelmileg sérült személyek foglalkoztatására vonatkozó lakossági véleményfelmérés eredményei a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete vizsgálata alapján"
Fejlesztő Pedagógia
2008 "A tizenéves korosztályra vonatkozó médiahatás vizsgálatok vázlatos áttekintése a Káros médiatartalmak médiapedagógiai konferencia kapcsán"
Fejlesztő Pedagógia, 2008/6.
2008 "Testnevelés mint a vidámság órája! Beszámoló a VI. Országos Sporttudományi Kongresszusról."
Iskolakultúra, 2008. február-március.
2007 "Beszámoló a »Család-Iskola-Játék« konferenciáról"
Iskolakultúra, 2007/6-7, 164-168.
2007 "A médiaműveltség (media literacy) fogalma és értékelésének lehetőségei"
Fejlesztő Pedagógia, 2007/6, 4-13.
2007 "A rehabilitáció, normalizáció és integráció fogalmak kapcsolata a fogyatékos személyek foglalkoztatásával, kulturális, művészeti fejlesztésével és a lakóotthonokkal"
Fejlesztő Pedagógia, 2007/5, 24-30.
2006 "A jövő elektronikus újságírónak érték- és vezérlőelvei. Az EKF kommunikáció szakos hallgatóinak attitűdvizsgálata."
Dr. Buzinkay Géza, szerk., A magyar újságíró múltja és jelene. Acta Academiai Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Scientiarum Medialium, Eger, 123-134.
2002 "A Magyar Katolikus Rádió története"
Dr. Varga Gyula, szerk., Kommunikáció: elmélet és gyakorlat, Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei Új Sorozat (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series), XXIX. kötet, Eger.

Szakdolgozatok

2004 A médiapedagógusok attitűdjei a médiaoktatás tartalmáról és módszereiről
Szakdolgozat, Budapest: ELTE BTK.
1991 Az értelmi fogyatékosok foglalkoztatási lehetőségei
Szakdolgozat, Eger: EKTF.

Herzog Csilla szakmai önéletrajza...