Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Publications of Tamás Pólya, PhD

Book

2004Specificity recognition and social cognition (with László Tarnay)
Bern-Frankfurt a/M-New York-Oxford: Peter Lang Verlag, pp. 349.

Papers and Chapters

to appear"Solipsist cognition vs. communication, or can the communicative ape break open the nut of cognition?" (in Hungarian)
paper presented at the Hungarian Society for the Study of Communication, 137.000 characters.
to appear"From Emoticons to Avatars - Analogue and Digital Coding in Computer-Mediated Communication" (in Hungarian)
In: Sántha, Ágnes - Tőkés, Gyöngyvér, eds., Új média, médiakonvergencia, kulturális változások. [New Media, Media Convergence and Cultural Change], Kolozsvár: Sapientia, 132.000 characters.
2011"On the Medial Characteristics of Computer-Mediated Communication. What is New in Digital Media in regard to Human Communication?" (in Hungarian)
Martin, József - Széchenyi, Ágnes, eds., Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére [The Media Galaxy and Clio. Papers in Honor of Professor Géza Buzinkay.], Budapest: Corvina, 247-271.
2010"Visual Effects and the Depiction Violence in Video Games" (in Hungarian)
In: Gabos, Erika, ed., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. [Effects of Media on Children and Adolescents V.], Budapest: The Hungarian Branch of the International Children’s Safety Service, 323-335.
2007"Omitting depth cues: The aesthetics of perceptual 'reflexivity'" (.pdf)
In: Anderson, J. D. and Fisher Anderson, B., eds., Narration and Spectatorship in Moving Images. Cambridge: Cambridge Scholars Press, 246-259. Additional illustrations to the text (.zip)
2007"Amor Sacro e Amor Profano. Sentimentalism, symbolization and tragedy in The Bow (Kim Ki-duk) and Failan (Song Hae-sung)" (in Hungarian)
Apertúra, Winter 2007, 111,000 characters.
2007"Philosophy of science and cognitivism" (in Hungarian)
a reply to "It's only a cigar - On the Applicability of Psychoanalytic Methods in Film Theory" by András Bálint Kovács (in Hungarian)
Apertúra, Winter 2007, 63,000 characters.
2006"A Cognitive Approach to the Theory of Filmic Reflexivity" (with Erika Kapronczai, in Hungarian)
Apertúra, Spring 2006, 181,000 characters
2005"Visual representation, specificity and aesthetic experience" (with László Tarnay, in Hungarian)
Passim 7 (2): 67-100.
2005"Can the content of experience be non-conceptual?"
In: Boros János, ed., Mind and World: Essays on John McDowell's "Mind and World". Pécs: Brambauer, 173-181.
2004"Representation and specificity" (with László Tarnay, in Hungarian)
In: Pléh, Csaba - Kampis, György - Csányi, Vilmos, eds., Az észleléstől a nyelvig: A X. MAKOG előadásai. [From perception to language. Proceedings of the 10th Conference of the Hungarian Association for Cognitive Science] Budapest: Gondolat, 131-156.
2004"Failure and coherence in linguistic communication" (in Hungarian)
Magyar Tudomány 8:856-864.
2004"Affordances, categories and specificity" (with László Tarnay, in Hungarian)
In: László, János - Kállai, János - Bereczkei, Tamás, eds., A reprezentáció szintjei [Levels of Mental Representation]. Budapest: Gondolat, 197-207.
2003"Recognizing Specificity and Social Cognition" (.pdf) (with László Tarnay)
In: Komlósi, László, Houtlosser, Peter and Leezenberg, Michiel, eds., Communication and culture: argumentative, cognitive and linguistic perspectives. Amsterdam: SIC SAT. 91-100.
2002"On the theory of the attribution of intentions" (in Hungarian)
In: Varga H., Gyula, ed., Kommunikáció: elmélet és gyakorlat [Communication - in Theory and Practice]. Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei Új Sorozat (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series), Volt. XXIX., Eger, 19-27.
2002"On the nature of meaning" (in Hungarian)
In: Andor, József, Benkes, Zsuzsa and Bókay, Antal, eds., Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Budapest: Tinta Kiadó, 425-437.
2002"Images and cognition" (in Hungarian)
Janus special edition - Hommage to Özséb Horányi at 60, X. 2., 73-77.
2001"How to take the rationality stance in communication: rethinking the non natural meaning formula of Grice"
Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 11.1, 69-92.
2001"A frame based, lexicalist approach to describing functions of the verbal prefix 'le-' in Hungarian" (with József Andor, in Hungarian)
In: Andor, József - Szűcs, Tibor - Terts, István, ed., Színes eszmék nem alszanak... Szépe György 70. születésnapjára, Pécs: Lingua Franca csoport, Vol. I., 67-83.
2000"Context and lexical meaning" (in Hungarian)
In: Gecső, Tamás, ed., Lexikális jelentés - aktuális jelentés [Meaning - Lexical and Actual], Budapest: Tinta Kiadó, 227-237.
1999"Computational models of consciousness and the sorites paradox" (in Hungarian)
In: Petőfi, S. János, Békési, Imre and Vass, László, eds., Szemiotikai szövegtan [Semiotic textology] XII., Szeged: JGYF Kiadó, 17-33.
1999"Sorites paradox and conscious experience" (with László Tarnay)
commentary to the target article of O'Brien and Opie, Behavioral and Brain Sciences, 22.1, p. 165.
1998"The limits of modeling: systematicity from a philosohpy of mind perspective" (with Gyula Mezősi, in Hungarian)
Magyar Pszichológiai Szemle [Hungarian Review of Psychology], 1997/98, LIII. (37), 1-4. 243-260.
1998"Hungarian verbal prefixes as predicates"
In: Bánréti, Zoltán and Bartos, Huba, eds., Docsymp 2: Working Papers in the Theory of Grammar, vol. 5., no. 2., 163-178.
1998"On Rationality and Relevance" (.pdf)
Proceedings of the 2nd Relevance Theory Workshop. Luton: University of Luton, 86-91.
1997"Is context really a problem?" (with László Tarnay)
In: Hollnagel, E., ed., Proceedings of the 2nd European Conference on Cognitive Science, Manchester: University of Manchester, 199-203.
1996"Suffixes, preverbs and postpositions from a semantic point of view" (in Hungarian)
In: Terts, István, ed., Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe Györgynek barátaitól, kollégáitól,tanítványaitól. Pécs: Janus Pannonius TudományIn: egyetem PSZM Projekt Programiroda, Vol. II., 220-231.

Review

2000The Structure of the Lexicon in Functional Grammar (H. Olbertz, K. Hengeveld, J. S. García, eds., 1998. Amsterdam: John Benjamins)
Studies in Language 24.3: 729-738.

Translations

2007David Bordwell (2005): "Staging and Style" (in Hungarian: Színrevitel és stílus) (translator and reader, with Katalin Csőke)
Apertúra, Summer 2007, 179,000 characters.
2006Peter Wollen (1972): "Godard and Counter-cinema. Vent d'Est." (in Hungarian: Godard és az ellenfilm. Vent d'Est.) (translator, with Péter Gerencsér)
Apertúra, Summer 2006, 30,000 characters.
2005Warren Buckland (2003): "Orientation in Fictional Spaces" (in Hungarian: Orientáció a fikcionális térben) (reader)
Passim 7 (2): 101-111.
2005Anderson, Joseph D. and Hodgins, Jessica K. (2005): "Perceiving Human Motion in Synthesized Images" (in Hungarian: Az emberi mozgás észlelése a számítógépekkel előállított képekben) (reader)
Passim 7 (2): 34-42.
2005Daniel H. Barratt (2005): "The paradox of fiction revisited: Uncovering the emotional foundations of pictorial representations" (in Hungarian: A fikció paradoxonának felülvizsgálata) (reader)
Passim 7 (2): 7-33.
1996Thomas Sebeok: "Semiotics and the biological sciences", excerpt (in Hungarian: A szemiotika és a biológiai tudományok, részlet) (translator)
Terts, István, ed., Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe Györgynek barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem PSZM Projekt Programiroda, Vol. II., 240-246.

Curriculum Vitae of Tamás Pólya, PhD...