Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Tudományos konferenciák

Az interjú mint sajtóműfaj és módszer

2008. május 16.

A Médiatudományi Tanszék 2008. május 16-án konferenciát rendezett Az interjú mint sajtóműfaj és módszer címmel. Vendégeink többek között Földes Anna, Krizsó Szilvia, Bernáth László, Győrffy Miklós, Hardy Mihály és Kepes András voltak. Akár előző konferenciánkon, amelynek középpontjában a hír állt, ez alkalommal is az volt a célunk, hogy minél több oldalú vizsgálatnak vessük alá az interjút mint sajtóműfajt és mint módszert. Több, különféle diszciplina művelői, elméleti kutatók, oktatók és a zsurnalizmus gyakorlati mesterei, valamint főiskolánk hallgatói vettek részt konferenciánkon, amelyet a Fősikola rektora, dr. Hauser Zoltán nyitott meg. A modernitás műfaja címmel dr. Andok Mónika főiskolai docens tartott vitaindító előadást.

A konferencia nyomán írt tanulmányok az alábbi kötetben olvashatók:
Martin József, szerk. (2009): Tanulmányok a médiatudományok köréből. Az interjú. (teljes szöveg online)
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Scientiarum Medialium, Nova Series Tom. XXXVI., Eger: EKF Líceum Kiadó, 179 oldal.

A médiahír mint rítus

2006. április 21.

"A híreknek, a hírgyűjtés és prezentálás technikáinak saját történetük van. A hír mint médiaműfaj szerepét, működését annál jobban megértjük, minél pontosabban ismerjük egy adott szociokulturális környezetben betöltött helyét. Kötetünk az Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszéke által, 2006 áprilisában rendezett, a Médiahír mint rítus című konferencia előadásait tartalmazza. Konferenciánk elméleti és gyakorlati szempontok fölvázolásával elemezte a talán legfontosabb sajtóműfajt, a hírt. Terveink szerint ezt a konferenciát több követi majd, mert a sajtóműfajok vizsgálatát - az interjútól a vezércikkig, a riporttól a kritikáig - folytatni kívánjuk. Szeretnénk, ha az elméleti kutatók és a médiaszakma művelői együttesen és sokoldalúan vitatnák meg a médiából visszaköszönő műfajok különböző, olykor nagyon eltérő vonatkozásait, ahogyan tették most is, a hírhez kapcsolódva." (Andok Mónika)

A konferencia nyomán írt tanulmányok az alábbi kötetben olvashatók:
Andok Mónika, szerk. (2007): A médiahír mint rítus (teljes szöveg online)
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Scientiarum Medialium, Nova Series Tom. XXXIV., Eger: EKF Líceum Kiadó, 95 oldal.