Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Felvételizőknek

Az egri Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék elméletileg jól megalapozott, erős gyakorlati tudást és olyan készségeket nyújt a hallgatóinak, amelyek nemcsak a média világában kamatoztathatók, hanem bármilyen, elsőrangú kommunikációs készséget, talpraesettséget és intelligenciát igénylő pozícióban is. A képzési program sikerét nagy mértékben elősegíti a főiskolán rendelkezésre álló, a magyar felsőoktatási átlagból kiemelkedő technikai háttér (Líceum Televízió, webrádió), valamint a komoly szakmai múlttal és gyakorlattal rendelkező oktatók.

Elsődleges képzésünk a hároméves kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA szak), amelyen a hallgatók 180 kreditnek megfelelő tantárgy elvégzésével szerzik meg a szükséges szakmai tudást, olyan témakörök érintésével, mint a kommunikációelmélet, a retorika, a kultúraközi kommunikáció, a média társadalomtörténete, a sajtóműfajok, a médiaetika, a médiapolitika az Európai Unióban, a külpolitikai újságírás, a lapszerkesztés vagy a rádiós és televíziós újságírás. A kurzusok jelentős része konkrét gyakorlat elvégzésével teljesíthető, ezzel is felkészítve a diákokat a későbbi szakmai munkára.

Hallgatóink igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelően a 2009-es tanévtől kétféle szakirány közül választhatnak (várható, hogy minden tanévben indul majd mindkét szakirány nappali és levelező tagozaton is):

Az alapszakos (BA) képzés mellett a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 2013 őszétől egy rövidebb és egy hosszabb képzéstípust is kínál (nappali és levelező tagozaton):

A 2013 őszi kezdéssel meghirdetett szakjaink listáját a felvi.hu oldalán találják. Képzéseinkről és a szakon végzők elhelyezkedési lehetőségeiről a Képzések menüpont alatt szolgálunk bővebb információkkal. Itt annyit jegyeznénk meg, hogy a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéknek otthont adó Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomásainak munkaerő-piaci lehetőségei egy 2008-ban zárult felmérés alapján igen meggyőzőek, hiszen

E vizsgálatból az is kiderült, hogy az idegen nyelvet jól beszélő friss diplomások elhelyezkedési esélyei és a munkaerőpiacon való szabad mozgásuk is lényegesen nagyobb fokú a gyengébb idegen nyelvi felkészültséggel rendelkezőkénél. Ezt figyelembe véve, a nyelvtudás fejlesztése érdekében kínálunk hallgatóinknak szabadon választható angol nyelvű kurzusokat is, illetve ösztönözzük őket a főiskola külföldi diákcsere-kapcsolataiban - a kommunikációtudomány keretében Belgiumban és Hollandiában - történő minél aktívabb részvételre.

Képzéseinkre tehát olyanok jelentkezését várjuk, akik nagy elszántsággal és szorgalommal, az új ismeretekre és a nyelvtanulásra is nyitottan szeretnének elmélyülni a média tanulmányozásának és gyakorlatának világában Magyarország egyik dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézményében és egyik leghangulatosabb városában.