Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Képzéseink

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 2013 őszétől háromféle képzést kínál bejövő hallgatóinak:

A három éves kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy jól hasznosítható képzettséget szerezni ahhoz, hogy be- vagy feljebb léphessenek az írott és elektronikus tömegmédia (TV, rádió, s hagyományos újságírás), illetve a nyilvános kommunikáció (public relations, marketing, reklám, sajtókapcsolatok, szóvivőség) világában. A két éves felsőoktatási szakképzést azoknak ajánljuk, akik az érettségi után nem szeretnének rögtön a munkaerőpiacra lépni, viszont érdeklődnek egy gyakorlatias, az egyszerűbb kommunikációs feladatok ellátására felkészítő képzés iránt. E képzés tantárgyai beszámíthatóak a BA képzésbe, s a végzett hallgatók felvételizhetnek az alapszakra, amely ekképp egy év alatt elvégezhető. Az osztatlan, öt éves média-, mozgókép- és kommunikáció tanári szak pedig azoknak az eltökéltebb jelentkezőknek felelhet meg, akik közép- vagy általános iskolában, szakpárokban (médiaismeret és például magyar, német, angol, történelem, földrajz stb.) szeretnék oktatni a kommunikáció és a média mesterfogásait, részt venni ezen iskolák kommunikációs stratégiájának kialakításában és végrehajtásában, s felkészíteni a tanulókat a médiatartalmakkal alaposan telezsúfolt környezetük mélyebb megértésére, kezelésére, illetve saját médiaanyagok (pl. rövidfilmek, hanganyagok) elkészítésére.

A kommunikáció és média szakterületen végzők elhelyezkedési lehetőségeiről (betölthető állások, fizetések) a felvi.hu oldalán találnak megnyugtató információkat az érdeklődők. A diplomás pályakövetés adatairól (a végzett hallgatók további útja, statisztikái, elhelyezkedése) úgyszintén a felvi.hu Diplomán túl rovatában olvashatnak. A Tanszékünkön kínált képzések részletes tantervéről (a tanegységek listája, a félévek beosztása) a nappali tagozat, illetve a levelező képzés menüpontokban olvashat. A főiskola átfogó tájékoztatója a felvételiről és az intézményről a felvi.ektf.hu oldalon található.

Összefoglalóan azt mondhatnánk, tanulmányi programjaink célja az elméletileg alaposan felkészült, ugyanakkor gyakorlatiasan gondolkodó, a média világában és az üzleti vagy civil szférában egyaránt érvényesülni tudó szakemberek képzése, akik előtt a munkába lépés opciója mellett nyitva áll a mesterképzési (ún. MA) tanulmányok folytatásának lehetősége is az intézmény saját, a szakmához közel eső, egyetemi szintű mesterképzésein - pl. ember és társadalom műveltségterületi MA (.doc), nemzetközi tanulmányok MA (.doc) - vagy más felsőoktatási intézményekben.

Kommunikáció és médiatudomány (BA)

A képzés célja olyan, a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a média fontosabb intézményeit ismerő szakemberek képzése, akik alkalmasak a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére, rendelkeznek együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, önismerettel, kritikai önreflexióval, felelősségtudattal, hatékony és sikerorientált gondolkodással. A végzettek kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az elhelyezkedéshez, illetve az MA tanulmányok elvégzéséhez. A végzett hallgatóink jellemzően a média világában (televízió, rádió, nyomtatott sajtó) helyezkednek el,illetve reklámcégeknél, vagy különféle cégeknél és intézményeknél, ahol marketinegs feladatokért és a sajtókapcsolatokért felelnek.

A Kommunikáció- és médiatudomány szakleírása

A kommunikáció és média felsőoktatási szakképzési szak ismertetője

A korábbi felsőfokú szakképzések rövid szakismertetői